2013/004


Detail objednávky

Predmet objednávky:Montáž bezpečnostného systému do SMV
Hodnota objednaného plnenia:100,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:15.01.2013
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Horony Oskár - AUTOELEKTRONIK
Sídlo:Zsigmondovcov 566/24
930 39 Zlaté Klasy
IČO:33471819
DIČ:1020131970

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu