2012/273


Detail objednávky

Predmet objednávky:Zabezpečenie prevádzkovania teplovodnej plynofikovanej kotolne - Nám. SNP 28
Hodnota objednaného plnenia:3 560,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:20.12.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:ZUKA - mont, s. r. o.
Sídlo:A. Gwerkovej 1513/31
Bratislava
851 04
IČO:35930080
DIČ:2021994953

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu