2012/271


Detail objednávky

Predmet objednávky:Presklené skrina
Hodnota objednaného plnenia:260,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:20.12.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:ÚVTOS ÚVV
Sídlo:Mierové nám. č. 1
Ilava
019 17
IČO:738344
DIČ:2020608975

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu