2012/267


Detail objednávky

Predmet objednávky:Win 2012 Srv std ALNG Lic SAPk MVL 2ks
Hodnota objednaného plnenia:2 505,60 €
Dátum vyhotovenia objednávky:20.12.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:BSP Softwaredistribution a.s.
Sídlo:K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava
IČO:685399
DIČ:2020297950

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu