2012/261


Detail objednávky

Predmet objednávky:Justičná revue na r. 2013 2 ks.
Hodnota objednaného plnenia:224,50 €
Dátum vyhotovenia objednávky:20.12.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:poradca podnikateľa
Sídlo:M.R. 23 A Žilina
IČO:31592503
DIČ:2020449189

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Kaffka,Jozef
Funkcia:riaditeľ správy súdu