2012/260


Detail objednávky

Predmet objednávky:Denná tlač
Pravda
SME
Plus 7 dní na r. 2013
Hodnota objednaného plnenia:528,07 €
Dátum vyhotovenia objednávky:20.12.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Mediaprint-Kapa
Sídlo:vajnorska 137
Bratislava
IČO:35792281
DIČ:2020234491

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:kaffka, Jozef
Funkcia:riaditeľ správy súdu