2012/253


Detail objednávky

Predmet objednávky:Kancelárske potreby
Hodnota objednaného plnenia:1 878,72 €
Dátum vyhotovenia objednávky:17.12.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:CustomCare s.r.o.
Sídlo:Jadrová 3226/13
821 02 Bratislava
IČO:45674990
DIČ:2023088463

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu