2012/246


Detail objednávky

Predmet objednávky:Firewall - SWM 1y, Mailserver - SWM 1y, AV - SWM 1y
Hodnota objednaného plnenia:9 695,40 €
Dátum vyhotovenia objednávky:13.12.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:JKC, spol. s r. o.
Sídlo:Šoltésovej 1995
911 01 Trenčín
IČO:44310595
DIČ:2022677382

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu