2012/240


Detail objednávky

Predmet objednávky:Dimenzie 1 ks
Hodnota objednaného plnenia:43,20 €
Dátum vyhotovenia objednávky:13.12.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Dimenzie s r.o.
Sídlo:Česka 11
Košice
IČO:36588113
DIČ:2021921583

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Kaffka,Jozef
Funkcia:správa súdu