2012/239


Detail objednávky

Predmet objednávky:Právn.literatúra
Obč.soud. rad
Zákon.práce
Judikatúra
Hodnota objednaného plnenia:317,80 €
Dátum vyhotovenia objednávky:11.12.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Katarína hrda
Sídlo:Jesenského6
Bratislava
IČO:44711905
DIČ:1072225308

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Kaffka, Jozef
Funkcia:riaditeľ správy súdu