2012/228


Detail objednávky

Predmet objednávky:Slúchadlá s mikrofónom k APD
Hodnota objednaného plnenia:1 162,80 €
Dátum vyhotovenia objednávky:30.11.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Setraton, spol. s r. o.
Sídlo:Na Revíne 11
831 01 Bratislava
IČO:31367461
DIČ:2020333634

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu