2012/226


Detail objednávky

Predmet objednávky:Pracovné stanice PC - Štátna pokladnica
Hodnota objednaného plnenia:1 968,36 €
Dátum vyhotovenia objednávky:29.11.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:PosAm, spol. s r. o.
Sídlo:Odborárska 21
831 02 Bratislava
IČO:31365078
DIČ:2020315440

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu