2012/222


Detail objednávky

Predmet objednávky:Zastupovanie na upratovanie.
Hodnota objednaného plnenia:174,96 €
Dátum vyhotovenia objednávky:22.11.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:IB REIN, s. r. o.
Sídlo:Líščie Nivy 23
Bratislava
821 08
IČO:35896582
DIČ:2021864515

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu