2012/206


Detail objednávky

Predmet objednávky:Pravnicka literatúra
Zo sudnej praxe 7 ks na rok 2013
Hodnota objednaného plnenia:408,24 €
Dátum vyhotovenia objednávky:14.11.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:IURA EDITION, spol s r.o.
Sídlo:Oravská 17
821 09 Bratislava
IČO:31348262
DIČ:2020300964

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Kaffka, Jozef
Funkcia:riaditeľ správy súdu