2012/204


Detail objednávky

Predmet objednávky:Nákup kontrolných váh
Hodnota objednaného plnenia:150,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:12.11.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Libra, s. r. o.
Sídlo:Kvetinárska 31
Bratislava
821 06
IČO:17329469
DIČ:2020325956

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu