2012/201


Detail objednávky

Predmet objednávky:S T O R N O V A N Á
Hodnota objednaného plnenia:359,40 €
Dátum vyhotovenia objednávky:08.11.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:0
DIČ:0

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:
Funkcia: