2012/195


Detail objednávky

Predmet objednávky:Výmena pneumatík BA 093 IR
Hodnota objednaného plnenia:60,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:26.10.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:IMPA Bratislava, a.s.
Sídlo:Panónska cesta 23
851 04 Bratislava
IČO:35731851
DIČ:2021410941

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu