2012/194


Detail objednávky

Predmet objednávky:Hospod.noviny 1 ks /sekr./
Hodnota objednaného plnenia:187,50 €
Dátum vyhotovenia objednávky:05.11.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Ecopress
Sídlo:seberiniho 1
Bratislav
820 07
IČO:31333524
DIČ:2020298984

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Kaffka,Jozef
Funkcia: