2012/192


Detail objednávky

Predmet objednávky:Mikrofónne slúchadlá k programu APD - automatický prepis hovoreného slova do textu
Hodnota objednaného plnenia:581,40 €
Dátum vyhotovenia objednávky:31.10.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Setraton s.r.o.
Sídlo:Na Revine 11
831 01 Bratislava
IČO:31367461
DIČ:2020333634

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu