2012/191


Detail objednávky

Predmet objednávky:Konferencia Ústavu štátu a práva SAV: „Priority sociálneho zabezpečenia“, 8. – 9. novembra 2012 v Bratislave.Účastníci: 4 sudcovia NS SR a 1 asistent sudcu NS SR.
Hodnota objednaného plnenia:350,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:30.10.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied
Sídlo:Klemensova 19
813 64 Bratislava
IČO:167037
DIČ:0

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu