2012/186


Detail objednávky

Predmet objednávky:Odborný seminár: "Vedenie pokladnice v zmysle novelizovaných predpisov", 09.11.2012 v Bratislave, 1 osoba
Hodnota objednaného plnenia:45,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:22.10.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Agentúra APOLLO spol. s r.o.
Sídlo:Bazovského 19
841 01 Bratislava
IČO:36843741
DIČ:2022466699

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu