2012/185


Detail objednávky

Predmet objednávky:Špecializovaný odborný seminár: "Zákon č,. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov v praxi", 23.10.2012 v Bratislave, 1 osoba
Hodnota objednaného plnenia:45,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:22.10.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Mgr. Eva Ondrášková-EDOS PEM
Sídlo:Tematínska 4
851 05 Bratislava
IČO:40578909
DIČ:1025458379

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu