2012/178


Detail objednávky

Predmet objednávky:HP ZR2740w 2ks, HP Quadro600 2ks
Hodnota objednaného plnenia:1 536,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:17.10.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:JKC s.r.o.
Sídlo:Šoltésovej 1995
911 01 Trenčín
IČO:44310595
DIČ:2022677382

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu