2012/172


Detail objednávky

Predmet objednávky:STEEL SRYSTAL Unibind
Hodnota objednaného plnenia:1 467,48 €
Dátum vyhotovenia objednávky:08.10.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Complet SK ,spol s r.o.
Sídlo:Kutlikova 17
852 50 Bratislava
IČO:165581
DIČ:2020830152

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Kaffka,Jozef
Funkcia:riaditeľ správy súdu