NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Župné námestie č. 13
814 90 BRATISLAVA
www.nssr.gov.sk

2012/159


Detail objednávky

Predmet objednávky:Nákup: kanc. stoličky, kreslá
Hodnota objednaného plnenia:1 366,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:03.10.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Donor Group, s. r. o.
Sídlo:Brezenská 22
Brezno
977 01
IČO:4541393
DIČ:2022979211

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu