2012/157


Detail objednávky

Predmet objednávky:Nákup chladničky
Hodnota objednaného plnenia:237,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:27.09.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Andrea Shop
Sídlo:Malé Dvorníky 603
Dunajská Streda
929 01
IČO:30724392
DIČ:1020256567

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu