2012/154


Detail objednávky

Predmet objednávky:Odborný špecializovaný seminár: Zákon overejnom obstarávaní-aktuálne novely zákona, 28.09.2012 Bratislava, 1 účastník
Hodnota objednaného plnenia:53,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:26.09.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:EDOS-PEM s.r.o
Sídlo:Tematínska 4
851 05 Bratislava
IČO:36287229
DIČ:2022161768

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu