2012/151


Detail objednávky

Predmet objednávky:Verejná dátová telekomunikačná služba Vlan na L2 vrstve (100Mbit/s)
od 01.10.2012 do 30.06.2013
Hodnota objednaného plnenia:8 820,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:21.09.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:SWAN, a.s.
Sídlo:Borská 6
841 04 Bratislava
IČO:35680202
DIČ:2020324317

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu