2012/149


Detail objednávky

Predmet objednávky:Právnicka literatúra
Hodnota objednaného plnenia:1 508,19 €
Dátum vyhotovenia objednávky:20.09.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno: Katarína Hrda Cabaj 897,
Sídlo:Jesenského 5
Bratislava
IČO:44711905
DIČ:1072225308

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Kaffka J.
Funkcia:riad. správy súdu.