2012/145


Detail objednávky

Predmet objednávky:Odborný seminár: Rozpočtovníctvo a účtovníctvo verejnej správy-aplikácia rozpočtových pravidiel v účtovníctve štátnej správy v roku 2012,03.10.2012 Bratislava, 2 osoby
Hodnota objednaného plnenia:106,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:11.09.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:EDOS-PEM s.r.o
Sídlo:Tematínska 4
851 05 Bratislava
IČO:36287229
DIČ:2022161768

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu