2012/139


Detail objednávky

Predmet objednávky:Obed pre delegáciu NS LR.
Hodnota objednaného plnenia:220,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:27.08.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Hotel Limbach LPS s.r.o
Sídlo:ul. SNP 18, 900 91 Limbach
IČO:31439934
DIČ:2020359913

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:Riaditeľ správy súdu