2012/131


Detail objednávky

Predmet objednávky:Úradné tlmočenie pre delegáciu Lotyšského NS.
Hodnota objednaného plnenia:250,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:27.08.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:IQuest s.r.o.
Sídlo:Hany Meličkovéj 26, Bratislava 841 05
IČO:14027682
DIČ:2147483647

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:Riaditeľ správy súdu