2012/130


Detail objednávky

Predmet objednávky:Kancelárske potreby
Hodnota objednaného plnenia:1 362,82 €
Dátum vyhotovenia objednávky:23.08.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Custom Care s.r.o.
Sídlo:Pifflova 4
851 01 Bratislava
IČO:45674990
DIČ:2023088463

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu