2012/128


Detail objednávky

Predmet objednávky:Odvoz odpadu
Hodnota objednaného plnenia:60,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:16.08.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:ICEKO - ONYX, s.r.o.
Sídlo:Mičinská cesta 35
Banská Bystrica
974 01
IČO:36031488
DIČ:2020092393

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu