2012/122


Detail objednávky

Predmet objednávky:Prehliadka historického centra
Bratislavy v RJ.
Hodnota objednaného plnenia:60,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:01.08.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:PhDr. Jana Melichárková
Sídlo:Murgašová 8, 811 04 Bratislava
IČO:11911743
DIČ:1024670548

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:Riaditeľ správy súdu