2012/121


Detail objednávky

Predmet objednávky:Časopis Dimenze
Hodnota objednaného plnenia:36,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:30.07.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Dimenze, s r.o.
Sídlo:Česká 11
040 01 Košice
IČO:36588113
DIČ:2021921583

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Kaffka,Jozef
Funkcia:riaditeľ správy súdu