2012/117


Detail objednávky

Predmet objednávky:
Hodnota objednaného plnenia:1 900,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:24.07.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:0
DIČ:0

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:
Funkcia: