2012/112


Detail objednávky

Predmet objednávky:Oprava bŕzd VW Passat
BA 456 RH
Hodnota objednaného plnenia:64,25 €
Dátum vyhotovenia objednávky:16.07.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:IMPA Bratislava, a.s.
Sídlo:Panónska cesta 23
851 04 Bratislava
IČO:35731851
DIČ:2021410941

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu