2012/111


Detail objednávky

Predmet objednávky:Servisný zásah
Hodnota objednaného plnenia:193,32 €
Dátum vyhotovenia objednávky:13.07.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Impromat - Slov
Sídlo:Koceľova 9
Bratislava
821 08
IČO:31331785
DIČ:2020325989

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu