2012/105


Detail objednávky

Predmet objednávky:Letenka.
Viedeň - Paríž. 24.-27.10.2012
Hodnota objednaného plnenia:235,24 €
Dátum vyhotovenia objednávky:28.06.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:BTU
Sídlo:Zelinárska 8
821 08 Bratislava
IČO:35914645
DIČ:2021943671

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:Riaditeľ správy súdu