2012/098


Detail objednávky

Predmet objednávky:Tonery
Hodnota objednaného plnenia:3 297,60 €
Dátum vyhotovenia objednávky:14.06.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Juriga spol. s r.o.
Sídlo:Gercenova 3
851 01 Bratislava
IČO:2020350915
DIČ:2020350915

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu