2012/097


Detail objednávky

Predmet objednávky:Objednanie ubytovania a stravy - občiansko právne kolégium
Hodnota objednaného plnenia:1 740,67 €
Dátum vyhotovenia objednávky:13.06.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Kancelária NR SR
Sídlo:Nám. A. Dubčeka 1
Bratislava 812 80
IČO:37349767
DIČ:2020845046

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu