2012/095


Detail objednávky

Predmet objednávky:Odborné školenie: Ochrana osobných údajov + vydanie Osvedčenia, 25.06.2012 Bratislava
Hodnota objednaného plnenia:45,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:15.06.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Agentúra APOLLO spol. s r.o.
Sídlo:Bazovského 19
841 01 Bratislava
IČO:36843741
DIČ:2022466699

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu