2012/093


Detail objednávky

Predmet objednávky:Právnicka literatúra
Hodnota objednaného plnenia:407,81 €
Dátum vyhotovenia objednávky:14.06.2012
Objednávka k zmluve:k FA

Dodávateľ

Obchodné meno:Právn.literatúra, Kat.Hrda, jesenského 5 Bratislava
Sídlo:Jesenského 5
Bratislava
Cabaj 897-Čapor
95 117
IČO:44711905
DIČ:1072225308

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu