2012/089


Detail objednávky

Predmet objednávky:Poradca 2013 1 ks
Hodnota objednaného plnenia:24,40 €
Dátum vyhotovenia objednávky:04.06.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Poradca s r.o.
Sídlo:Pri Celulozke 40
01001 Žilina
IČO:31347291
DIČ:2020315033

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:
Funkcia: