2012/084


Detail objednávky

Predmet objednávky:Servisný zásah
Hodnota objednaného plnenia:183,04 €
Dátum vyhotovenia objednávky:24.05.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Impromat - Slov, s.r.o.
Sídlo:Koceľova 9
Bratislava
821 08
IČO:31331785
DIČ:2020325989

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu