2012/083


Detail objednávky

Predmet objednávky:Výmena čelného skla
Hodnota objednaného plnenia:696,50 €
Dátum vyhotovenia objednávky:23.05.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Autosklo HaD spol. s r.o.
Sídlo:Vajnorská 93
831 04 Bratislava
IČO:31325459
DIČ:2020408555

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu