2012/081


Detail objednávky

Predmet objednávky:Kancelárske potreby
Hodnota objednaného plnenia:1 304,78 €
Dátum vyhotovenia objednávky:15.05.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:CustomCare s.r.o.
Sídlo:Pifflova 4
851 01 Bratislava
IČO:45674990
DIČ:2023088463

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu