2012/080


Detail objednávky

Predmet objednávky:Nákup pneumatík
Hodnota objednaného plnenia:600,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:15.05.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Mikona, s.r.o.
Sídlo:Rožňavská 30/A
Bratislava
821 04
IČO:31570364
DIČ:2020441302

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu