2012/076


Detail objednávky

Predmet objednávky:Servisný zásah - Canon iR2525
Hodnota objednaného plnenia:220,99 €
Dátum vyhotovenia objednávky:26.04.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Datasep
Sídlo:Raketová 8
821 04
Bratislava
IČO:35844655
DIČ:2020263047

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu